Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Top 10 Blog Hay Nhất Dành Cho Business Analyst năm 2021 bạn nên đọc

Ngoài việc học các khóa đào tạo chính thống, một trong những kĩ năng của người Business analyst giỏi đó là kĩ năng tự học. Các nguồn tự học có thể là các khóa học online, các quyển sách chuyên môn từ chuyên gia và một nguồn đa dạng không thể thiếu đó là các Blog.

Advertisement

Làm thế nào để bắt đầu với nghề Business Analyst

Business Analyst là người chịu trách nhiệm tìm hiểu nhu cầu thay đổi của một doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp công nghệ để cải thiện các quy trình và hệ thống của doanh nghiệp đó. Vì vậy, BA có thể được hiểu là người kết nối giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận công nghệ, giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp tối ưu.

Những Kĩ Năng Quan Trọng Của Business Analyst

Vị trí phân tích nghiệp vụ ( Business analyst) là vị trí quan trọng, đòi hỏi cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.
Các BA không nhất thiết phải bắt đầu từ ngành học Công Nghệ Thông Tin nhưng bắt buộc phải có những kiến thức nền tảng của CNTT như phân tích thiết kế hệ thống, Database, Quy trình phần mềm, Test, UI/UX.

7 chứng chỉ dành cho Business analyst

Hiện tại có 2 tổ chức lớn nhất cấp chứng chỉ dành cho BA đó là IIBAPMI. Bên cạnh đó còn có một số tổ chức khác cấp chứng chỉ dành cho BA.

Chứng chỉ BA giúp các ứng viên có điểm cộng tốt hơn trong nhà tuyển dụng. Đặc biệt chứng chỉ BA giúp cho công việc BA trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn theo chuẩn quốc tế. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và kết nối trong cộng đồng.