Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

7 chứng chỉ dành cho Business analyst

Hiện tại có 2 tổ chức lớn nhất cấp chứng chỉ dành cho BA đó là IIBAPMI. Bên cạnh đó còn có một số tổ chức khác cấp chứng chỉ dành cho BA.

Chứng chỉ BA giúp các ứng viên có điểm cộng tốt hơn trong nhà tuyển dụng. Đặc biệt chứng chỉ BA giúp cho công việc BA trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn theo chuẩn quốc tế. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và kết nối trong cộng đồng.

Advertisement