Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Top 10 Blog Hay Nhất Dành Cho Business Analyst năm 2021 bạn nên đọc

Ngoài việc học các khóa đào tạo chính thống, một trong những kĩ năng của người Business analyst giỏi đó là kĩ năng tự học. Các nguồn tự học có thể là các khóa học online, các quyển sách chuyên môn từ chuyên gia và một nguồn đa dạng không thể thiếu đó là các Blog.

Advertisement